Krok po kroku

czyli wszystkie etapy współpracy

1

Rozmowa wstępna, wywiad z inwestorem

Niezobowiązujące spotkanie, mające na celu zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami inwestora
2

Analiza terenu, na którym jest planowana inwestycja

Wizyta na działce w celu zapoznania się z realnym wyglądem terenu i najbliższym otoczeniem oraz mocnymi i słabymi stronami działki.
3

Ustalenie możliwości zabudowy

Miejscowy plan zagospodarowania decyzja o warunkach zabudowy. Od tych elementów w znacznym stopniu zależy przyszły wygląd, rozmiar i usytuowanie budynku.
4

Wycena prac projektowych

Inwestor otrzymuje informację, co wchodzi w skład projektu oraz na jakie koszty powinien się przygotować.
4a

Inwentaryzacja (tylko w przypadku rozbudowy)

Jest to wykonanie pomiarów i analiza stanu technicznego budynku, zaś celem inwentaryzacji jest wykonanie planów budynku, które są podstawą do dalszej pracy
5

Konsultacje projektowe

Omówienie potrzeb i oczekiwań inwestora.
6

Pomysł, idea

Prezentacja konkretnej idei określającej charakter projektowanego budynku.
7

Formalności projektowe

Mapa do celów projektowych, warunki przyłączeniowe mediów, a także uzgodnienie zjazdów itp.
8

Projekt koncepcyjny

Inwestor otrzymuje projekt funkcjonalny budynku, zarys zagospodarowania oraz widoki elewacyjne.
9

Model 3D

W momencie akceptacji projektu koncepcyjnego rozpoczynamy prace nad modelem 3D. Inwestor może obejrzeć budynek z różnych stron oraz zapoznać się z analizą nasłonecznienia budynku
10

Formalności urzędowe

Uzgodnienia, odrolnienia gruntów, odstępstwa od przepisów itp.
11

Projekt budowlany

Jest to dokumentacja zawierająca informacje niezbędne do budowy.
12

Kosztorys, wycena inwestycji

Dokładna analiza kosztów pozwala na świadome planowanie budżetu budowy oraz ułatwia negocjacje z wykonawcami. Dzięki kosztorysowi unikniemy zawyżonych kosztów i nie staniemy się ofiarą nieuczciwych wykonawców.
13

Konsultacje branżowe

W razie potrzeby projekt jest konsultowany z projektantami instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, konstrukcyjnych).
14

Projekty branżowe

Opracowania dodatkowe (elektryczne, konstrukcyjne, itp.).
15

Projekt końcowy

Jest to kompletna dokumentacja pozwalająca wybudować obiekt, uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie.
16

Przekazanie dokumentacji

Moment w którym całość dokumentacji zostaje przekazana inwestorowi
17

Pozwolenie na budowę

Jest wydawane do 65 dni od złożenia projektu w odpowiednim starostwie. Z rozpoczęciem budowy musimy poczekać jeszcze 14 dni na uprawomocnienie pozwolenia na budowę.
18

Nadzór autorski

Zakończenie prac projektowych nie oznacza końca współpracy. Polecam swoje usługi w zakresie nadzoru autorskiego w czasie budowy, gwarantuje realizacje inwestycji na najwyższym poziomie.
19

Zadowoleni klienci

Moment w którym inwestor uświadamia sobie, że podjął właściwą decyzję i otrzymał usługi na najwyższym poziomie.

Krok po kroku

czyli wszystkie etapy współpracy

1

Rozmowa wstępna, wywiad z inwestorem

Niezobowiązujące spotkanie, mające na celu zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami inwestora
2

Analiza terenu, na którym jest planowana inwestycja

Wizyta na działce w celu zapoznania się z realnym wyglądem terenu i najbliższym otoczeniem oraz mocnymi i słabymi stronami działki.
3

Ustalenie możliwości zabudowy

Miejscowy plan zagospodarowania decyzja o warunkach zabudowy. Od tych elementów w znacznym stopniu zależy przyszły wygląd, rozmiar i usytuowanie budynku.
4

Wycena prac projektowych

Inwestor otrzymuje informację co wchodzi w skład projektu oraz na jakie koszty powinien się przygotować.
4a

Inwentaryzacja (tylko w przypadku rozbudowy)

Jest to wykonanie pomiarów i analiza stanu technicznego budynku, zaś celem inwentaryzacji jest wykonanie planów budynku, które są podstawą do dalszej pracy
5

Konsultacje projektowe

Omówienie potrzeb i oczekiwań inwestora.
6

Pomysł, idea

Prezentacja konkretnej idei określającej charakter projektowanego budynku.
7

Formalności projektowe

Mapa do celów projektowych, warunki przyłączeniowe mediów, a także uzgodnienie zjazdów itp.
8

Projekt koncepcyjny

Inwestor otrzymuje projekt funkcjonalny budynku, zarys zagospodarowania oraz widoki elewacyjne.
9

Model 3D

W momencie akceptacji projektu koncepcyjnego rozpoczynamy prace nad modelem 3D. Inwestor może obejrzeć budynek z różnych stron oraz zapoznać się z analizą nasłonecznienia budynku
10

Formalności urzędowe

Uzgodnienia, odrolnienia gruntów, odstępstwa od przepisów itp.
11

Projekt budowlany

Jest to dokumentacja zawierająca informacje niezbędne do budowy.
12

Kosztorys, wycena inwestycji

Dokładna analiza kosztów pozwala na świadome planowanie budżetu budowy oraz ułatwia negocjacje z wykonawcami. Dzięki kosztorysowi unikniemy zawyżonych kosztów i nie staniemy się ofiarą nieuczciwych wykonawców.
13

Konsultacje branżowe

W razie potrzeby projekt jest konsultowany z projektantami instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, konstrukcyjnych).
14

Projekty branżowe

Opracowania dodatkowe (elektryczne, konstrukcyjneitp.).
15

Projekt końcowy

Jest to kompletna dokumentacja pozwalająca wybudować obiekt , uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie.
16

Przekazanie dokumentacji

Moment w którym całość dokumentacji zostaje przekazana inwestorowi
17

Pozwolenie na budowę

Jest wydawane do 65 dni od złożenia projektu w odpowiednim starostwie. Z rozpoczęciem budowy musimy poczekać jeszcze 14 dni na uprawomocnienie pozwolenia na budowę.
18

Nadzór autorski

Zakończenie prac projektowych nie oznacza końca współpracy. Polecam swoje usługi w zakresie nadzoru autorskiego w czasie budowy, gwarantuje realizacje inwestycji na najwyższym poziomie.
19

Zadowoleni klienci

Moment w którym inwestor uświadamia sobie, że podjął właściwą decyzję i otrzymał usługi na najwyższym poziomie.